header

Blog

the_post_thumbnailPusta droga

Jak rozpoznać, że znak drogowy został unieważniony?

Odpowiednie symbole mają nas informować, ostrzegać, a kiedy trzeba także nakazywać odpowiednie zachowanie. Są jednak sytuacje, kiedy określone znaki drogowe należy zignorować. Dotyczy to znaków unieważnionych, czyli takich, które zostały w odpowiedni sposób oznaczone i — z różnych przyczyn — nie obowiązują uczestników ruchu drogowego.
Czytaj więcej
the_post_thumbnailParking

Znaki informacyjne w przestrzeni drogowej

Znaki informacyjne, jak sama nazwa wskazuje, mają na celu informowanie uczestników ruchu drogowego między innymi o przebiegu drogi, sposobie korzystania z niej, obiektach znajdujących się na danej trasie itd. I chociaż nic nie nakazują ani nie zabraniają, to jednak odgrywają bardzo ważną rolę dla prawidłowego przebiegu podróży oraz ogólnego porządku i bezpieczeństwa na drodze.
Czytaj więcej
the_post_thumbnailPlastikowe barierki

Do czego służą separatory ruchu?

Separatory ruchu należą do grupy urządzeń BRD, a stosowane są przede wszystkim w celu wyznaczania i rozdzielania pasów ruchu, zabezpieczania pieszych czy powierzchni, które są wyłączone z ruchu pojazdów. Wpływają nie tylko na prawidłową organizację ruchu na drogach, ale również na poprawę bezpieczeństwa.
Czytaj więcej
the_post_thumbnailMalowanie pasów

Właściwości farb drogowych

Oznakowanie poziome dróg odgrywa bardzo istotną rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa uczestnikom ruchu i innym osobom znajdującym się na drodze. Bardzo ważne jest, aby wszelkie namalowane na powierzchni znaki były nie tylko maksymalnie widoczne dla użytkowników, ale również trwałe i odporne na różnorodne uszkodzenia mechaniczne. Jednym z podstawowych materiałów używanych w technologiach poziomego oznakowania drogowego są farby o określonych właściwościach. Z tego artykułu dowiesz się, jakimi podstawowymi cechami muszą wyróżniać się farby drogowe.
Czytaj więcej
the_post_thumbnailLaser

Z jakich materiałów są wykonywane znaki drogowe?

Na co dzień rzadko zastanawiamy się nad tym, z czego i w jaki sposób wykonane zostały rzeczy stanowiące istotny element otoczenia, w którym żyjemy na co dzień. Dotyczy to przede wszystkim znaków drogowych. Mijamy je każdego dnia w drodze do pracy, szkoły czy sklepu. Doskonale wiemy, co oznaczają oraz jakie funkcje spełniają. Wydawać by się mogło, że pionowe znaki drogowe nie mają przed nami żadnych tajemnic. A jednak okazuje się, że niewiele osób jest w stanie powiedzieć, z czego takie znaki zostały wyprodukowane i co sprawia, że zachowują swoją trwałość i stabilność nawet w trudnych warunkach atmosferycznych.
Czytaj więcej