header

Blog

the_post_thumbnailWejście do metra, warszawa

Rodzaje tablic drogowych i pozadrogowych

Gdy poruszamy się ulicami miasta lub drogami szybkiego ruchu, kierujemy się stojącymi przy nich znakami drogowymi. Rzadko jednak zwracamy uwagę na to, że część z nich to tak naprawdę różnego rodzaju tablice informacyjne, które tak jak znaki, mają zapewniać bezpieczeństwo nam i osobom w okolicy.
Czytaj więcej
the_post_thumbnailZnaki zakazu

Znaki zakazu w ruchu drogowym. Charakterystyka

Przepisy kodeksu drogowego określają zasady, których należy przestrzegać podczas poruszania się po drogach publicznych. Zdarzają się jednak przypadki, w których ogólnie obowiązujące zasady muszą być doprecyzowane lub zmienione. Ważną rolę pełnią w tym obszarze znaki zakazu. Zaostrzają one zwykle reguły, które powinny być respektowane na danym odcinku drogi, choć zdarza się też, że pełnią funkcję kolidującą ze swą nazwą i rozszerzają zakres swobody kierującego. Taka sytuacja ma miejsce w przypadku znaków ograniczenia prędkości, przy pomocy których zarządca drogi może ją podnieść w wybranym miejscu, np. na drodze dwujezdniowej biegnącej w terenie zabudowanym.
Czytaj więcej
the_post_thumbnailOgraniczenie prędkości

Od czego zależy rozmiar znaków drogowych?

Kwestie związane z dobrą widzialnością znaków drogowych są traktowane bardzo poważnie, dlatego przepisy precyzyjnie regulują wszystkie parametry materiałów, z których robi się znaki. Jednym z nich jest także bardzo konkretny rozmiar poszczególnych znaków drogowych. Przyjrzyjmy się bliżej, jakie reguły obowiązują w tym zakresie i jakie wielkości znaków są dopuszczone do stosowania.
Czytaj więcej
the_post_thumbnailznaki ostrzegawcze

Rola i znaczenie znaków ostrzegawczych

Bezpieczne poruszanie się po drodze wymaga dużej uwagi i przestrzegania obowiązujących przepisów. Jednak w niektórych miejscach mogą wystąpić dodatkowe stałe zagrożenia. Żeby zawczasu ostrzec przed nimi kierowcę i umożliwić mu odpowiednią reakcję, np. dostosowanie prędkości jazdy, zarządca drogi decyduje o ustawieniu na niej znaków ostrzegawczych. Sprawdźmy, jak wyglądają znaki z tej kategorii i czym się charakteryzują.
Czytaj więcej
the_post_thumbnailZnaki drogowe

Montaż znaków drogowych. Kto, gdzie i kiedy może to robić?

Znaki drogowe to elementy pozwalające m.in. na ostrzeganie kierujących przed grożącymi w konkretnym miejscu niebezpieczeństwami. Określają także dodatkowe zasady, na jakich powinien odbywać się ruch na danym obszarze. Ze względu na bardzo ważną rolę, jaką pełnią tego rodzaju oznaczenia ich stosowanie jest ściśle regulowane przez szczegółowe przepisy. Montaż znaków drogowych musi być wykonywany wyłącznie przez uprawnione podmioty i w sposób podany w odnośnych regulacjach. Sprawdźmy, kto i na jakich zasadach może ustawiać i malować znaki drogowe.
Czytaj więcej
the_post_thumbnailZnak STOP

Różnice między oznakowaniem pionowym a poziomym

Rolą znaków drogowych jest informowanie uczestników ruchu o tym, w jaki sposób jest on zorganizowany na konkretnym odcinku drogi. Znaki informują pieszych i kierujących o istniejących zagrożeniach oraz pokazują, w jaki sposób powinni się zachowywać, by ruch mógł być maksymalnie płynny i bezpieczny. Wśród znaków drogowych pomagających wszystkim uczestnikom ruchy wyróżniamy oznakowanie pionowe i poziome. Przyjrzyjmy się bliżej jakie są między nimi różnice, kiedy są one stosowane i które z nich są ważniejsze.
Czytaj więcej