headerandros logo

Blog

the_post_thumbnail

Od czego zależy rozmiar znaków drogowych?

Kwestie związane z dobrą widzialnością znaków drogowych są traktowane bardzo poważnie, dlatego przepisy precyzyjnie regulują wszystkie parametry materiałów, z których robi się znaki. Jednym z nich jest także bardzo konkretny rozmiar poszczególnych znaków drogowych. Przyjrzyjmy się bliżej, jakie reguły obowiązują w tym zakresie i jakie wielkości znaków są dopuszczone do stosowania.
Czytaj więcej
the_post_thumbnail

Rola i znaczenie znaków ostrzegawczych

Bezpieczne poruszanie się po drodze wymaga dużej uwagi i przestrzegania obowiązujących przepisów. Jednak w niektórych miejscach mogą wystąpić dodatkowe stałe zagrożenia. Żeby zawczasu ostrzec przed nimi kierowcę i umożliwić mu odpowiednią reakcję, np. dostosowanie prędkości jazdy, zarządca drogi decyduje o ustawieniu na niej znaków ostrzegawczych. Sprawdźmy, jak wyglądają znaki z tej kategorii i czym się charakteryzują.
Czytaj więcej
the_post_thumbnail

Montaż znaków drogowych. Kto, gdzie i kiedy może to robić?

Znaki drogowe to elementy pozwalające m.in. na ostrzeganie kierujących przed grożącymi w konkretnym miejscu niebezpieczeństwami. Określają także dodatkowe zasady, na jakich powinien odbywać się ruch na danym obszarze. Ze względu na bardzo ważną rolę, jaką pełnią tego rodzaju oznaczenia ich stosowanie jest ściśle regulowane przez szczegółowe przepisy. Montaż znaków drogowych musi być wykonywany wyłącznie przez uprawnione podmioty i w sposób podany w odnośnych regulacjach. Sprawdźmy, kto i na jakich zasadach może ustawiać i malować znaki drogowe.
Czytaj więcej
the_post_thumbnail

Różnice między oznakowaniem pionowym a poziomym

Rolą znaków drogowych jest informowanie uczestników ruchu o tym, w jaki sposób jest on zorganizowany na konkretnym odcinku drogi. Znaki informują pieszych i kierujących o istniejących zagrożeniach oraz pokazują, w jaki sposób powinni się zachowywać, by ruch mógł być maksymalnie płynny i bezpieczny. Wśród znaków drogowych pomagających wszystkim uczestnikom ruchy wyróżniamy oznakowanie pionowe i poziome. Przyjrzyjmy się bliżej jakie są między nimi różnice, kiedy są one stosowane i które z nich są ważniejsze.
Czytaj więcej
the_post_thumbnail

Najważniejsze elementy oznakowania poziomego

Znaki drogowe są stosowane po to, by ułatwiać poruszanie się po drogach i wskazywać na właściwe sposoby postępowania oraz by pokazywać, jakie zasady ruchu obwiązują na danym odcinku drogi. Poza znakami pionowymi umieszczanymi przy drodze lub nad konkretnymi pasami ruchu istnieją także oznakowania poziome. Mają one tę samą wagę co znaki pionowe i ich zalecenia powinny być przestrzegane na równych zasadach.
Czytaj więcej
the_post_thumbnail

Znaki drogowe i ich znaczenie dla bezpieczeństwa ruchu

Każdy użytkownik ruchu drogowego, bez względu na to, czy jest to pieszy, kierowca pojazdu czy rowerzysta, musi orientować się w znaczeniu znaków drogowych poziomych i pionowych. To właśnie znaki w znacznym stopniu wpływają na nasze bezpieczeństwo na drogach, ale również stanowią źródło cennych informacji o przebiegu trasy, ewentualnych zagrożeniach czy zmianach w ruchu.
Czytaj więcej