header

Blog

the_post_thumbnailPrzejście dla pieszych - Andros

Najważniejsze elementy oznakowania poziomego

Znaki drogowe są stosowane po to, by ułatwiać poruszanie się po drogach i wskazywać na właściwe sposoby postępowania oraz by pokazywać, jakie zasady ruchu obwiązują na danym odcinku drogi. Poza znakami pionowymi umieszczanymi przy drodze lub nad konkretnymi pasami ruchu istnieją także oznakowania poziome. Mają one tę samą wagę co znaki pionowe i ich zalecenia powinny być przestrzegane na równych zasadach.
Czytaj więcej
the_post_thumbnailZnaki drogowe

Znaki drogowe i ich znaczenie dla bezpieczeństwa ruchu

Każdy użytkownik ruchu drogowego, bez względu na to, czy jest to pieszy, kierowca pojazdu czy rowerzysta, musi orientować się w znaczeniu znaków drogowych poziomych i pionowych. To właśnie znaki w znacznym stopniu wpływają na nasze bezpieczeństwo na drogach, ale również stanowią źródło cennych informacji o przebiegu trasy, ewentualnych zagrożeniach czy zmianach w ruchu.
Czytaj więcej