headerandros logo

Co wpływa na widoczność znaków drogowych?

Znaki drogowe dbają o nasze bezpieczeństwo na drodze. Bardzo ważne jest więc, by były one widoczne dla kierowców i innych użytkowników dróg nawet wtedy, gdy na zewnątrz panują trudne warunki atmosferyczne. Co może wpłynąć na to, że dany znak drogowy jest widoczny lub nie?

Wymagania prawne

Producenci znaków drogowych nie mogą wykonywać ich z dowolnych materiałów. Ogranicza ich w tym bardzo wiele przepisów, w tym przede wszystkim Załącznik nr 1 do Rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach z dnia 3 lipca 2003 r. Lica znaków są wykonywanez folii odblaskowych, które muszą spełniać określone wymagania pod względem grubości, wytrzymałości, a także barwy. Typ użytej folii jest zależny od tego, w jakim miejscu będzie stał znak. Na przykład przy drogach szybkiego ruchu stawia się znaki z folią typu 2, lepiej widoczną, niż typ 1, używany przy oznakowaniu np. dróg powiatowych czy gminnych. Znaki muszą być zgodne z wymaganiami fotometrycznymi i kolorymetrycznymi w zakresie odblaskowości i barwy. Na widoczność i czytelność znaku wpływa też wielkość i grubość liter na nim umieszczonych, a także odstępy i interlinie między nimi.

Ustawienie znaków drogowych

Nawet najbardziej widoczne i poprawnie przygotowane znaki drogowe umkną uwadze kierowców, jeśli będą postawione w złym miejscu, lub zostaną zakryte gałęziami drzew. Przepisy prawa regulują zasady lokalizacji znaków przy jezdni i nad nią, a także odległości pomiędzy nimi. W praktyce często okazuje się, że przed znakiem wyrósł zasłaniający go krzew, lub na lico znaku zwisają gałęzie rosnącego obok drzewa. W tym wypadku widoczność znakowi mogą przywrócić sami kierowcy, informujący odpowiednie organy o konieczności odsłonięcia znaku. Pamiętajmy, że jeden taki telefon może uratować komuś życie. Warto zgłaszać też znaki zniszczone przez wandali lub przewrócone przez wiatr.