header
dużo znaków drogowych

Jak oznacza się kierunki i miejscowości?

Niewiele osób wie o tym, że na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej obowiązuje jednolity system symboli umieszczanych na znakach. Został on wprowadzony Konwencją o znakach i sygnałach drogowych z 8 listopada 1968 r., zwaną także Konwencją Wiedeńską. Dotyczy to zarówno znaków kierunków i miejscowości, jak i pozostałych oznaczeń.

Jak wyglądają znaki kierunku i miejscowości?

Przemieszczając się jakimkolwiek pojazdem między miejscowościami oraz w ich obrębie można dostrzec mnóstwo oznaczeń. Każdy kierowca z pewnością doskonale zna ich znaczenie. Należy nadmienić, że nie są to skomplikowane symbole. Intuicyjne infografiki rozszyfruje każdy, niezależnie od poziomu znajomości języka polskiego czy zasad ruchu drogowego.

Zdecydowana większość znaków kierunku i miejscowości w Polsce ma kształt prostokąta z zielonym tłem. Wyjątek stanowią te umieszczone na obszarze autostrad, bowiem tam występują w odcieniu niebieskim. Oznaczenia dzielnic posiadają z kolei białe tło z niebieską obramowaniem. Podobnie wyglądają znaki kierunków dworców, stacji kolejowych, dworców morskich oraz lotnisk. Drogowskazy do zabytków, muzeów oraz punktów widokowych różnią się z kolei jasnobrązową ramką.

Gdzie umieszcza się znaki kierunku i miejscowości?

Znaki kierunków i miejscowości są znakami pionowymi. Umieszczane są najczęściej w formie tabliczek przy boku drogi lub bezpośrednio nad pasami ruchu. W zależności od informacji na nich zawartych mogą występować w różnych wielkościach.

Jeżeli potrzebują Państwo znaków kierunków i miejscowości, zapraszamy do kontaktu. Oferujemy wysokiej jakości oznakowanie, które jest wysoce odporne na działanie czynników zewnętrznych. Do ich produkcji wykorzystujemy najlepsze materiały – blachę ocynkowaną lub aluminiową. Surowce te odporne są zarówno na uszkodzenia mechaniczne, jak i potencjalne akty wandalizmu. Jeżeli pojawi się taka potrzeba, znaki mogą zostać wzmocnione profilem stalowym.