headerandros logo

Oznakowanie BHP

Oznakowanie BHP wprowadzane jest do przestrzeni publicznej w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom obiektów użyteczności publicznej. Oznakowanie BHP można zauważyć m.in. w urzędach, zakładach pracy, lokalach usługowych. Umieszczenie oznakowania BHP jest w wielu przypadkach wymogiem prawnym, a jego brak uniemożliwia legalne użytkowanie obiektu. Wykonujemy najwyższej jakości oznakowanie BHP, które spełnia wymogi techniczne określone w przepisach prawa.

Jakie znaki BHP wykonujemy?

Przepisy prawne normują warunki techniczne wykonania znaków BHP oraz zasady ich rozmieszczania. Wśród wykonywanych przez nas znaków BHP wyróżniamy znaki:

  • zakazu,
  • nakazu,
  • ostrzegawcze,
  • informacyjne.

Normy prawne każdemu rodzajowi znaków BHP przypisują określone zadanie. W zakresie realizacji znaków BHP należy opierać się na regułach określonych szczegółowo w Polskich Normach. Wszystkie realizowane przez nas znaki BHP, podobnie jak drogowe znaki poziome i pionowe spełniają wymagane przepisami normy jakościowe. W razie dodatkowych pytań zachęcamy do kontaktu z naszą firmą w Redzie.