headerandros logo

Najważniejsze elementy oznakowania poziomego

Znaki drogowe są stosowane po to, by ułatwiać poruszanie się po drogach i wskazywać na właściwe sposoby postępowania oraz by pokazywać, jakie zasady ruchu obwiązują na danym odcinku drogi. Poza znakami pionowymi umieszczanymi przy drodze lub nad konkretnymi pasami ruchu istnieją także oznakowania poziome. Mają one tę samą wagę co znaki pionowe i ich zalecenia powinny być przestrzegane na równych zasadach.

Rodzaje oznakowań poziomych

Znaki poziomie w większości przypadków za zadanie porządkowanie ruchu. Najczęściej spotykanymi znakami poziomymi są linie prowadzące. Maluje się je wzdłuż drogi w taki sposób, by wyznaczały pasy ruchu, oddzielały pobocze od jezdni i pokazywały zawczasu zmianę kierunku. Bardzo często linie te pełnią również rolę znaków zakazu. Taki charakter mają malowane na jezdni linie ciągłe, które zabraniają wyprzedzania, zmiany pasa ruchu lub informują o zakazie zatrzymywania się na poboczu.

Istnieje cała grupa znaków poziomych, które funkcjonują jak znaki informacyjne lub znaki nakazu. Takie zadanie realizują malowane na drogach strzałki kierunkowe. Pokazują one możliwe kierunki jazdy z danego pasa lub nakazują jego opuszczenie.

Wśród oznaczeń poziomych ważną grupą są także linie poprzeczne. Wskazują one m.in. na konieczność zatrzymania się w danym miejscu, jak gruba linia ciągła równoległa do osi jezdni lub informują o przejeździe dla rowerów.

Istnieje również spora grupa oznaczeń dodatkowych. Są to np. umieszczone na jezdni napisy, choćby oznaczający konieczność zatrzymania znak „Stop” lub „Bus” informujący o pasie przeznaczonym dla autobusów.

Oznaczenia poziome mogą nie tylko wyznaczać pasy na jezdniach, ale także informować o rozmieszczeniu i usytuowaniu miejsc parkingowych, w tym miejsc zarezerwowanych dla osób z niepełnosprawnościami, które dysponują odpowiednimi uprawnieniami.

Znaki poziome są wykonywane przy pomocy specjalnej farby. W przypadku, gdy mają charakter tymczasowy, są naklejane na jezdniach w postaci specjalnych żółtych taśm. Dość często oznaczenia są wzbogacane o specjalne elementy odblaskowe, które poprawiają ich widzialność po zmroku. Zwykle są to albo specjalne granulki dodawane do farb, albo dodatkowo zamocowane odblaski.