headerandros logo

Od czego zależy rozmiar znaków drogowych?

Znaki drogowe są elementem, który zwiększa bezpieczeństwo ruchu, pozwalając na jasne określenie zasad obowiązujących na danym odcinku drogi, oraz ostrzegając przed rozmaitymi zagrożeniami lub udzielając uczestnikom ruchu dodatkowych wskazówek. Zagadnienia dotyczące usytuowania i zakresu treści przekazywanych za pomocą znaków drogowych są ściśle określone w przepisach. Dzięki jasnym regułom, dotyczącym konkretnych oznaczeń, kierujący są w stanie w bardzo krótkim czasie dostrzec informację i dopasować do niej swoje zachowanie. Kwestie związane z dobrą widzialnością znaków drogowych są traktowane bardzo poważnie, dlatego przepisy precyzyjnie regulują wszystkie parametry materiałów, z których robi się znaki. Jednym z nich jest także bardzo konkretny rozmiar poszczególnych znaków drogowych. Przyjrzyjmy się bliżej, jakie reguły obowiązują w tym zakresie i jakie wielkości znaków są dopuszczone do stosowania.

Zasady regulujące rozmiar znaków i ich rozmieszczenie

Znaki drogowe mogą być umieszczane w ściśle określonych miejscach, a ich wielkość jest dokładnie podana, podobnie jak zasady, gdzie mają być montowane znaki o konkretnych wymiarach. Materię tę porządkuje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. W myśl przepisów dopuszczone są  do użytku znaki w 5 wielkościach: wielkie, duże, średnie, małe oraz mini.

Znaki wielkie są używane na autostradach. Mają średnicę 1000 mm, jeśli chodzi o znaki nakazu i zakazu, długość boku 1200 mm w przypadku znaków ostrzegawczych, a długość podstawy w przypadku znaków informacyjnych wynosi 1200 mm.

Znaki duże są umieszczane na drogach ekspresowych i dwujezdniowych, a w obszarze zabudowanym na tych drogach dwujezdniowych, na których obowiązuje prędkość większa niż 60 km/h. Mają średnicę 900 mm, w przypadku znaków nakazu i zakazu, długość boku 1050 mm w przypadku znaków ostrzegawczych, a długość podstawy w przypadku znaków informacyjnych wynosi 900 mm.

Znaki średnie spotykane są najczęściej. Montuje się je na drogach krajowych, wojewódzkich i powiatowych, a także na łącznicach dróg ekspresowych i autostrad. Mają średnicę 800 mm, gdy idzie o znaki nakazu i zakazu, długość boku 900 mm w przypadku znaków ostrzegawczych, a długość podstawy w przypadku znaków informacyjnych wynosi 600 mm.

Znaki małe są przeznaczone na drogi gminne. Mają średnicę 600 mm, jeśli chodzi o znaki nakazu i zakazu, długość boku 750 mm w przypadku znaków ostrzegawczych, a długość podstawy w przypadku znaków informacyjnych wynosi 600 mm.

Znaki mini są używane, gdy nie ma warunków do umieszczenia znaków standardowych. Mają średnicę 400 mm dla znaków nakazu i zakazu, długość boku 600 mm w przypadku znaków ostrzegawczych, a długość podstawy w przypadku znaków informacyjnych wynosi 400 mm.