header

Znaki dla kierujących tramwajami

Firma Andros zajmuje się produkcją oznakowania pionowego. Wykonujemy pełną gamę znaków drogowych, oznakowania szlaków rowerowych i tablice informacyjne. Ponad to część naszej oferty znaków pionowych stanowią znaki dla kierujących tramwajami. Wykonane w formie czworokątów znaki, charakteryzują się łagodnymi, lekko zaokrąglonymi krawędziami, nadającymi całej konstrukcji estetycznego wyglądu. Grafiki umieszczone na znakach dostrzegalne są nawet z bardzo dużych odległości. Zapraszamy do zakupów znaków dla kierujących tramwajami, proponujemy także dostępne w naszym asortymencie znaki uzupełniające, a także inne rodzaje oznakowania pionowego z naszej oferty.

Znaki dla kierujących tramwajami

Znak AT-1 „sygnalizacja świetlna” ostrzega o zbliżaniu się do miejsca, w którym ruch tramwajów jest kierowany za pomocą sygnalizacji świetlnej.

Znak AT-2 „sygnalizacja świetlna wzbudzana” ostrzega o zbliżaniu się do skrzyżowania, na którym tramwaj wzbudza wydzieloną dla siebie fazę.

Znak AT-3 „niebezpieczny zjazd” ostrzega o znacznym spadku podłużnym toru tramwajowego, o wartości podanej na znaku.

Znak AT-4 „stromy podjazd” ostrzega o znacznym wzniesieniu toru tramwajowego, o wartości podanej na znaku.

Znak AT-5 „ruch kolizyjny” ostrzega o zbliżaniu się do skrzyżowania z sygnalizacją świetlną, na którym skręcający motorniczy, opuszczając skrzyżowanie, jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa uczestnikom ruchu poruszającym się w kierunku na wprost.

Znaki AT-1 – AT-5 umieszczane są po prawej stronie toru, nad torem przeznaczonym dla danego kierunku ruchu albo między torami na słupach sieci trakcyjnej – w odległości od 50 do 200 m od miejsca niebezpiecznego.

Znak BT-1 „ograniczenie prędkości” oznacza zakaz przekraczania prędkości określonej na znaku liczb/y kilometrów na godzinę przez kierującego tramwajem jadącym torem, przy którym jest on umieszczony. Zakaz wyrażony znakiem BT-1 obowiązuje od miejsca umieszczenia znaku do najbliższego skrzyżowania (rozwidlenia) torów lub miejsca ustawienia znaku

Znak BT-2 „koniec ograniczenia prędkości” odwołuje ograniczenie prędkości określone znakiem BT-1 „ograniczenie prędkości”.

Znak BT-3 „blokada zwrotnicy” oznacza zakaz wjazdu kierującemu tramwajem pod urządzenie sterujące zwrotnicą, aż poprzedni tramwaj nie opuści zwrotnicy.

Znak BT-4 „stop – zwrotnica eksploatowana jednostronnie” oznacza zakaz wjazdu kierującemu tramwajem na zwrotnicę bez zatrzymania się przed zwrotnicą i obowiązek sprawdzenia, czy położenie iglicy jest prawidłowe.

Znaki BT-1 – BT-4 są umieszczane nad torem lub po prawej stronie toru przeznaczonego dla danego kierunku ruchu.

Znak CT-1 „izolator sekcyjny”

Znak CT-2 „granica zasilania”

Znak DT-1 „zwrotnica elektryczna lewoskrętna”

Znak DT-2 „zwrotnica elektryczna prawoskrętna”