header

Rozcieńczalnik do farb drogowych

Rozcieńczalnik (rozpuszczalnik) do farb drogowychRozcieńczalnik do farb drogowych na bazie toluenu przeznaczony do rozcieńczania farb drogowych przy temperaturach otoczenia poniżej 10 °C oraz do mycia urządzeń i narzędzi służących do aplikacji farb drogowych i mas chemoutwardzalnych

Własności:
Rozcieńczalnik jest cieczą jednorodną, bezbarwną bez zanieczyszczeń.
Jest materiałem wysoce łatwopalnym, szkodliwym i drażniącym.
Gęstość w temp. 20 °C to 0,87 g/cm3, a początek temperatury wrzenia to ok. 110 °C

Stosowanie:
W przypadku wykonywania oznakowania farbami drogowymi w temperaturze otoczenia poniżej 10 °C, należy dodać od 2% do 3% rozcieńczalnika KONSOLV .

Unikać skażenia oczu i skóry. Unikać wdychania par.

Opakowanie:
Pojemnik 18 kg.