Rozcieńczalnik do farb drogowych

rozpuszczalnik - Rozcieńczalnik do farb drogowychRozcieńczalnik do farb drogowych na bazie toluenu przeznaczony do rozcieńczania farb drogowych przy temperaturach otoczenia poniżej 10 oC oraz do mycia urządzeń i narzędzi służących do aplikacji farb drogowych i mas chemoutwardzalnych
Własności:

Rozcieńczalnik jest cieczą jednorodną, bezbarwną bez zanieczyszczeń.
Jest materiałem wysoce łatwopalnym, szkodliwym i drażniącym.
Gęstość w temp.20 oC to 0,87 g/cm3, a początek temperatury wrzenia to ok. 110 oC

Stosowanie:

W przypadku wykonywania oznakowania farbami drogowymi w temperaturze otoczenia poniżej 10 oC, należy dodać od 2% do 3% rozcieńczalnika KONSOLV .

Unikać skażenia oczu i skóry. Unikać wdychania par.
Opakowanie:
Pojemnik 18 kg.