headerandros logo

Podstawowe rodzaje znaków drogowych

Znaki drogowe to różnorodne symbole, które obowiązują w ruchu drogowym, spełniając funkcje informacyjne i zapewniając użytkownikom bezpieczeństwo. Podstawowego podziału znaków drogowych możemy dokonać na pionowe i poziomie. Znaki drogowe pionowe to wszystkie te elementy, które ustawione są w postaci tablic lub tarcz z symbolami. Należą do nich również tablice z napisami czy obrazkami. Z kolei znaki poziome znajdują się na nawierzchniach dróg. Są to m.in. linie, strzałki, symbole, rzadziej napisy.

Oprócz tego poszczególne znaki drogowe pionowe możemy rozróżnić ze względu na specyfikę komunikatu zawartego w prezentowanych symbolach.

Podział znaków drogowych pionowych

  • Znaki drogowe ostrzegawcze – to wszelkie znaki trójkątne zawierające charakterystyczne czerwone obramowanie, w których symbol znajduje się na żółtym tle. Mają na celu wskazywanie miejsc, w których istnieje ryzyko wystąpienia jakiegoś niebezpieczeństwa.
  • Znaki drogowe zakazu – są to okrągłe znaki z wyraźnym, czerwonym obramowaniem, a przedstawione na nich symbole występują w kolorze czarnym. Informują o istniejących zakazach lub ograniczeniach w wykonywaniu określonych manewrów.
  • Znaki drogowe nakazu – to wszystkie okrągłe, niebieskie znaki z białym symbolem. Nakazują podjęcie określonego zachowania lub sposobu jazdy.
  • Znaki drogowe informacyjne – to wszelkie białe symbole na niebieskim tle, występujące na prostokątnych znakach. Spełniają funkcje informacyjne. Informują użytkowników drogi o rodzaju dróg lub znajdujących się w pobliżu obiektach. Przykładem znaku informacyjnego jest znak D-6 informujący o przejściu dla pieszych.
  • Znaki drogowe kierunku i miejscowości – wskazują na drogach konkretne miejscowości. Mogą występować w różnych kolorach.
  • Znaki drogowe uzupełniające – jest to grupa znaków mających na celu podawanie dodatkowych informacji na temat ruchu drogowego. Przykładowym znakami uzupełniającymi są m.in. F- 1 Przejście graniczne, F- 4 Nazwa rzeki, F- 5 Uprzedzenie o zakazie, F- 7 Sposób jazdy w związku z zakazem skręcania w lewo, F-10 Kierunki na pasach ruchu. Najczęściej występują na żółtym lub niebieskim tle.