header
Bariery drogowe

Rodzaje barier ulicznych

Każdego dnia napotykamy na różnego rodzaju bariery uliczne, które można podzielić na: bariery chodnikowe i bariery drogowe. Służą one w różnych celach, jednak ich nadrzędną funkcją jest zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom ruchu i przechodniom. Wyjaśniamy, jakie znaczenie mają bariery uliczne i opisujemy ich rodzaje.

Bariery uliczne pomagają zapewnić bezpieczeństwo uczestnikom ruchu

Odpowiednio oznakowane i dostosowane do swojego przeznaczenia bariery uliczne spełniają wiele funkcji ochronnych, które wynikają z ich przeznaczenia. Wyróżniamy w tym przypadku:

  • bariery drogowe przeciwwypadkowe,
  • bariery chodnikowe,
  • bariery tymczasowe – ustawiane np. podczas robót drogowych.

Do barier drogowych zaliczamy także ekrany akustyczne, które służą ograniczeniu uciążliwego hałasu. Niezbędnym elementem drogowej infrastruktury są również pionowe i poziome oznakowania dróg, które czasami pojawiają się też na barierach ulicznych.

Bariery drogowe energochłonne – niezbędna ochrona przeciwwypadkowa

Na niemal każdej drodze spotkamy się z barierami energochłonnymi, które pozwalają uniknąć wypadnięcia z drogi lub niekontrolowanego zjazdu na przeciwległe pasy ruchu. Spotkamy je nie tylko na autostradach i drogach szybkiego ruchu, bo stanowią nieodłączny element drogowego krajobrazu w miastach i poza nimi. Co ważne: bariery drogowe nie stanowią przeszkody dla kierowców, bo są montowane tylko tam, gdzie jest to niezbędne ze względów bezpieczeństwa, czyli wypadnięcie z trasy może okazać się bardziej niebezpieczne od zderzenia z barierą drogową. Do barier ochronnych zaliczamy także bariery mostowe.

Bariery chodnikowe – niezbędne ochrona pieszych

Jezdnię od chodników coraz częściej oddzielają bariery chodnikowe. Najczęściej spotkamy się z nimi w centrum miast, przy ruchliwych drogach oraz w szczególnie wymagających ochrony miejscach m.in. przy szkołach i przedszkolach. Występują w różnych rodzajach. Najpopularniejsze są bariery rurowe z jedną lub dwoma poprzeczkami i bariery olsztyńskie.