header

Świdry i tuleje

Świdry i tuleje – stosowane do szybkiego montażu i demontażu znaków drogowych.

Świder do znakówŚwidry do tymczasowego oznakowania

Przeznaczone do montażu znaków drogowych pionowych w miękkim podłożu. Można, przy ich użyciu, montować znaki na słupkach o średnicy fi 50 mm i fi 60 mm. Wykonane są ze stali ocynkowanej galwanicznie.

Tuleja do znakówTuleja montażowaTuleja montażowa

służy do szybkiego montażu i demontażu znaków drogowych w miejscach narażonych na częste uszkodzenia np. w wyniku wypadków samochodowych, podczas zawracania przez samochody ciężarowe , chuligaństwa lub w miejscach, w których oznakowanie jest często modyfikowane. Dlatego też tuleje znajdują często zastosowanie w takich miejscach jak: wysepki, azyle, mosty, pasy dzielące.

Sposób montażu znaku w tulei:

Tuleje umożliwiają montaż znaków drogowych na słupkach fi 50 mm i fi 60 mm.
Na słupek należy założyć kolejno nakrętkę i wkładkę zaciskową. Następnie słupek umieszcza się w podstawie tulei i dokręca nakrętkę. W celu wykorzystania wielokrotnego użycia tulei, należy montowany w niej słupek naciąć na obwodzie na wysokości górnej krawędzi nakrętki montażowej.

Montaż tuleji do znaków

Polecamy także słupki do zamontowania znaków w tulei