Świdry i tuleje

Świdry i tuleje – stosowane do szybkiego montażu i demontażu znaków drogowych.
wider 200x300 - Świdry i tulejeŚwidry do tymczasowego oznakowania.

Przeznaczone do montażu znaków drogowych pionowych w miękkim podłożu. Można, przy ich użyciu, montować znaki na słupkach o średnicy O50 mm i O60 mm. Wykonane są ze stali ocynkowanej galwanicznie.

 

 

tuleja2 220x300 - Świdry i tuleje tuleja 300x272 - Świdry i tulejeTULEJA MONTAŻOWA
do znaków drogowych służy do szybkiego montażu i demontażu znaków drogowych w miejscach narażonych na częste uszkodzenia np. w wyniku wypadków samochodowych, podczas zawracania przez samochody ciężarowe , chuligaństwa lub w miejscach, w których oznakowanie jest często modyfikowane. Dlatego też tuleje znajdują często zastosowanie w takich miejscach jak: wysepki, azyle, mosty, pasy dzielące

 

Sposób montażu znaku w tulei:

Tuleje umożliwiają montaż znaków drogowych na słupkach 1,5’’ i 2’’.
Na słupek należy założyć kolejno nakrętkę i wkładkę zaciskową. Następnie słupek umieszcza się w podstawie tulei i dokręca nakrętkę. W celu wykorzystania wielokrotnego użycia tulei, należy montowany w niej słupek naciąć na obwodzie na wysokości górnej krawędzi nakrętki montażowej.

montaz tuleji 300x126 - Świdry i tuleje

 

 

 

 

 

Słupki do zamontowania znaków w tulei na stronie  oznakowanie pionowe