header

Tablice ostrzegawcze

Tablice ostrzegawczeStosowane do zamykania pasa ruchu, w szczególności z powodu prowadzenia robót drogowych. Pojazd, za lub na którym umieszczona jest tablica znajduje się na początku odcinka wyłączonego z ruchu od strony nadjeżdżających pojazdów. Tablice wyposażone są w lampy ostrzegawcze (zamontowane w sposób tworzący tzw. „STRZAŁĘ”), lampy wczesnego ostrzegania oraz znak nakazu typu C-9/C-10. Sterownik umieszczony jest zamknięte są w hermetycznej skrzynce. Wszystkie elementy elektryczne zasilane są z akumulatora umieszczonego w zamykanej skrzynce.

Rozróżnia się dwie odmiany tablic zamykających:

  • Tablica DUŻA – stosowana na drogach krajowych
  • Tablica MAŁA – stosowana na pozostałych drogach

 

Tablica ostrzegawcza składanaKonstrukcja urządzenia sygnalizacyjnego oparta jest na bazie typowej ciężarowej przyczepy samochodowej o dmc 750 lub 900 kg. Tablica wyposażona jest w zestaw lamp halogenowych lub LED. W skład przewoźnego urządzenia sygnalizacyjnego wchodzi:

  • tablica zamykająca U-26 do oznaczania ograniczonej skrajni w postaci pasów biało-czerwonych, wykonanych z folii odblaskowej typu II, oddzielona i składana w górnej części do pozycji poziomej na czas transportu,
  • lampy ostrzegawcze LED o barwie żółtej zamontowane na górnej części tablicy,
  • przyczepa o DMC 750 lub 900kg,
  • obrotowy znak C-9/C-10 z ręcznym lub elektrycznym siłownikiem.

 

Przyczepy stosowane na urządzenia posiadają świadectwo homologacji i są przygotowane do rejestracji.

Polecamy również lampy drogowe ostrzegawcze.