headerandros logo

Właściwości farb drogowych

Oznakowanie poziome dróg odgrywa bardzo istotną rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa uczestnikom ruchu i innym osobom znajdującym się na drodze. Wpływa też na usprawnienie ruchu pojazdów i ułatwienie korzystania z drogi. Bardzo ważne jest, aby wszelkie namalowane na powierzchni znaki były nie tylko maksymalnie widoczne dla użytkowników, ale również trwałe i odporne na różnorodne uszkodzenia mechaniczne, w tym przede wszystkim ścieranie. Jednym z podstawowych materiałów używanych w technologiach poziomego oznakowania drogowego są farby o określonych właściwościach. Z tego artykułu dowiesz się, jakimi podstawowymi cechami muszą wyróżniać się farby drogowe.

Farba drogowa — niezbędna do zabezpieczania i oznakowania dróg (i nie tylko)

Farba drogowa to podstawowy materiał wykorzystywany do różnorodnych zastosowań w zabezpieczeniu i oznakowaniu nie tylko dróg (m.in. drogi miejskie i pozamiejskie, czy autostrady), ale również wielu innych nawierzchni w przestrzeni publicznej, np. parkingów.

Wykorzystywana jest w różnorodnych technologiach znakowania dróg. Najczęściej aplikowana jest na nawierzchnię przy użyciu specjalnych maszyn malujących (hydrodynamicznych i pneumatycznych), ale nadaje się też do malowania ręcznego. Najczęściej wykorzystywana jestfarba biała (najlepiej w jak najjaśniejszym odcieniu). Śnieżnobiała barwa jest niezbędna do tworzenia oznakowania z zastosowaniem refleksyjnych mikrokulek szklanych. Dostępne są też kolorowe farby drogowe: czarne (do zamalowywania poprzedniego oznakowania), żółte (do oznakowania tymczasowego), niebieskie (do malowania piktogramów oraz miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych), czerwone (do oznakowania przejść dla pieszych, progów czy ścieżek rowerowych).

Podstawowe cechy farb drogowych

Farby drogowe muszą wyróżniać się specyficznymi właściwościami, które mają bezpośredni wpływ na ich późniejsze zastosowanie. Wytwarzane są na bazie żywicy akrylowej w dyspersji rozpuszczalników organicznych. Ich kluczową cechą powinna być trwałość. Muszą tworzyć twardą, odporną na ścieranie powłokę o maksymalnej odporności na wszelkiego rodzaju czynniki zewnętrzne oraz uszkodzenia mechaniczne, w tym przede wszystkim ścieranie. Te cechy są kluczowe, gdyż w większości przypadków oznakowanie drogowe narażone jest na bardzo intensywną eksploatację. Użycie niskiej jakości farby spowoduje, że wszelkie symbole namalowane na nawierzchni w bardzo szybkim czasie staną się mało widoczne, ulegną zniszczeniu i przestaną spełniać swoją podstawową funkcję.

Ważne jest też, aby farby drogowe wyróżniały się krótkim czasem schnięcia oraz wygodą użycia. Nie powinny też pylić.