headerandros logo

Znaki drogowe i ich znaczenie dla bezpieczeństwa ruchu

Każdy użytkownik ruchu drogowego, bez względu na to, czy jest to pieszy, kierowca pojazdu czy rowerzysta, musi orientować się w znaczeniu znaków drogowych poziomych i pionowych. To właśnie znaki w znacznym stopniu wpływają na nasze bezpieczeństwo na drogach, ale również stanowią źródło cennych informacji o przebiegu trasy, ewentualnych zagrożeniach czy zmianach w ruchu.

Specyfika znaków drogowych

Znaczenie i zakres obowiązywania znaków drogowych są regulowane przepisami prawnymi. Znaki mogą być umieszczone po prawej lub lewej stronie jezdni, a także na nawierzchni lub nad nią. W podstawowym zakresie znaki dzielimy na:

  • znaki pionowe, występujące w postaci tablic z napisami lub symbolami. Do tej grupy zaliczamy też znaki świetlne;
  • znaki poziome, występujące w postaci linii, napisów lub symboli umieszczonych na nawierzchni drogi.

Najważniejsze funkcje znaków drogowych

Funkcje znaków są dość oczywiste i wynikają z podziału znaków, jakie występują na naszych drogach. Znaki mogą nas informować, zakazywać, nakazywać, ostrzegać itd. Rzadko jednak uświadamiamy sobie, jak ważne jest dla użytkowników dróg prawidłowe oznakowanie. Przede wszystkim znaki mogą nas sprawnie i bez większych problemów doprowadzić do miejsca, do którego w danym momencie zmierzamy. Ukazują miejsca, które mogą być istotne dla użytkowników drogi. Co więcej, dzięki nim jedziemy bezpiecznie i tego samego wymagamy od innych uczestników ruchu. Oprócz tego informują nas o ewentualnych zagrożeniach, zmianach występujących na trasie, ostrzegają o konieczności zachowania szczególnej uwagi podczas jazdy. Dzięki nim nasza podróż może przebiegać sprawnie, bezpiecznie i komfortowo.

Oprócz tego stosowane są w celach porządkowych, czyli organizacji i koordynacji ruchu wielu pojazdów. Aby ta koordynacja ruchu przebiegała poprawnie, każdy użytkownik powinien mieć dostęp do całego zasobu przydatnych mu informacji. Znaki drogowe opatrzone odpowiednimi symbolami i ustawione we właściwych miejscach nadają się do tego doskonale. Do tej pory nie wymyślono lepszego sposobu przekazywania cennych informacji użytkownikom ruchu.