header

Znaki informacyjne

Znaki informacyjne stanowią część oferty znaków pionowych, produkowanych przez naszą firmę. Znaki w formie czworokątów posiadają łagodne, lekko zaokrąglone krawędzie, nadające całej konstrukcji estetycznego wyglądu. Wyraziste grafiki, odwzorowane na licu znaków, są dostrzegalne nawet z bardzo dużych odległości. Zapraszamy do zakupów.

Wszystkim z Państwa, zainteresowanym ofertą oznakowań, proponujemy również zapoznanie się z dostępnymi w naszym asortymencie znakami uzupełniającymi, a także innymi rodzajami znaków pionowych.

Znaki informacyjne ”D” wykonane z blachy ocynkowanej ogniowo grubości 1,25 mm, krawędzie podwójnie zaginane na całym obwodzie, wyklejane licem z folii 1, 2 lub 3 typu. Tarcza znaku może być dodatkowo wzmocniona dwoma profilami stalowymi typu „F”.  Profile służą jako element montażowy do przykręcenia uchwytów uniwersalnych łączących znak z konstrukcją wsporczą.  W przypadku braku profilu, tarcza montowana jest do konstrukcji wsporczej za krawędź znaku uchwytami typu „Zacisk”. Tył tarczy znaku zabezpieczony farbą proszkową szarą  RAL 7037.

Znaki informacyjne

Zasady dot. zastosowania odpowiedniej wielkości i folii znaku drogowego

Stosuje się pięć grup wielkości znaków:

 • Mini:
  • na słupkach przeszkodowych i tablicach kierujących,
  • na drogach w obszarze zabudowanym, gdy warunki drogowe nie pozwalają na zastosowanie znaków większych lub zastosowanie większych znaków pogorszyłoby warunki widoczności pieszych na przejściu dla pieszych,
  • na wąskich uliczkach o zabytkowej zabudowie,
  • na drogach położonych w strefie zamieszkania oraz strefie ograniczonej prędkości do 30 km/h,
  • na drogach dla rowerów, drogach dla rowerów i pieszych oraz drogach dla pieszych – w przypadku znaków przeznaczonych wyłącznie dla kierujących rowerem i pieszych.
 • Małe:
  • na drogach gminnych.
 • Średnie:
  • na drogach powiatowych,
  • na jednojezdniowych drogach krajowych i wojewódzkich,
  • na drogach dwujezdniowych w obszarze zabudowanym, na których dopuszczalna
   prędkość jest mniejsza lub równa 60 km/h,
  • na łącznicach i jezdniach innych niż jezdnie główne autostrad i dróg ekspresowych.
 • Duże:
  • na drogach ekspresowych,
  • na drogach dwujezdniowych poza obszarem zabudowanym,
  • na drogach dwujezdniowych w obszarze zabudowanym, na których dopuszczalna prędkość jest większa niż 60 km/h.
 • Wielkie:
  • na autostradach.

Znaki A7 i B20 mają mieć wielkość nie mniejszą niż znaki średnie.

Uwaga: przy oznakowaniu robot tymczasowych stosuje się znaki o jedną grupę wielkości wyższą niż stosowane na danym odcinku drogi.

Zastosowanie folii odblaskowych:

Folia I generacji: powiatowe i gminne, wojewódzkie oraz inne drogi jednojezdniowe,

Folia II generacji: drogi krajowe jednojezdniowe i dwujezdniowe, autostrady i drogi ekspresowe

Znaki A7, D6, D6a, D6b, B20, B2 – obowiązuje stosowanie folii II generacji na wszystkich drogach.

Dla znaków szlaków rowerowych oraz znaków dla kierujących pojazdami wojskowymi dopuszcza się stosowanie folii odblaskowych I generacji na wszystkich drogach.