Zapory drogowe

u20a - Zapory drogoweZapory drogowe – pojedyncze U-20a  stosuje się do wygradzania miejsc robót prowadzonych w pasie drogowym. Do wygradzania wzdłuż jezdni stosuje się zapory U-20a, a do wygrodzeń poprzecznych U-20b. Przy wygrodzeniach wzdłuż jezdni nie dopuszcza się występowania przerw w ciągu zapór. Tablice wykonane są z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo o grubości 1,25 mm. Zaginane sę na całym obwodzie. Lico wykonane z folii odblaskowej I generacji lub II generacji.

 

Zapory drogowe zabezpieczające miejsce robót należy umieszczać na wysokości od 0,9 m do 1,1 m, mierząc od poziomu nawierzchni drogi do górnej krawędzi zapór. W terenie zabudowanym należy zwrócić uwagę, aby zapora drogowa umieszczona bezpośrednio na skrzyżowaniu dróg, nie ograniczała kierującym widoczności innych uczestników ruchu. W takich sytuacjach dopuszcza się umieszczanie zapory na wysokości poniżej 0,9 m. Jeżeli zachodzi potrzeba umieszczenia znaku drogowego na zaporze, to dolna krawędź znaku nie może znajdować się poniżej górnej krawędzi zapory.

MWSnap055 300x187 - Zapory drogowe MWSnap057 300x193 - Zapory drogowe

 

 

 

 

 

 

W przypadkach wygradzania miejsc robót prowadzonych na chodnikach, ciągach pieszych, pieszo–rowerowych lub ścieżkach rowerowych wygrodzenie powinno być wykonane zaporami drogowymi podwójnymi U-20c w których dolna krawędź dolnego pasa zapory powinna się znajdować na wysokości około 0,3 m nad poziomem nawierzchni.

MWSnap061 278x300 - Zapory drogowe

 

 

 

 

 

 

 

ZAPORA DROGOWA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO VARIO

 • Zapora wykonana z tworzywa, bardzo wytrzymała dzięki jednolitej konstrukcjizapory vario1 f 300x150 - Zapory drogowe
 • Stabilizator UV
 • Zapora i dolna listwa z folią I generacji (dostępna również z folią II generacji)
 • Możliwość montażu różnych lamp ostrzegawczych
 • Mała waga, łatwość przenoszenia przez jedną osobę
 • Wzdłużne i poprzeczne wygrodzenia z wykorzystaniem podstaw do znaków
 • Szybkie łączenie na specjalne jarzma.
 • Standardowe mocowanie do podstaw Ø 42 mm
 • „ Możliwość umieszczenia logo f rmy (230 x 100 mm)
 • Wysokość 1.100 mm, z uchwytami do lamp
 • Dostępne wymiary 160 , 200 , 240 cm

 

Wszystkim zainteresowanym rekomendujemy także zaznajomienie się z naszą ofertą  podstaw do znaków.