header

Zapory drogowe

Zapory drogowe U-20

Stosuje się je do wygradzania miejsc robót prowadzonych w pasie drogowym. Do wygradzania wzdłuż jezdni stosuje się zapory U-20a, a do wygrodzeń poprzecznych U-20b. Przy wygrodzeniach wzdłuż jezdni nie dopuszcza się występowania przerw w ciągu zapór. Tablice wykonane są z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo o grubości 1,25 mm. Zaginane są na całym obwodzie. Lico wykonane z folii odblaskowej I generacji lub II generacji.

Zapory drogowe zabezpieczające miejsce robót należy umieszczać na wysokości od 0,9 m do 1,1 m, mierząc od poziomu nawierzchni drogi do górnej krawędzi zapór. W terenie zabudowanym należy zwrócić uwagę, aby zapora drogowa umieszczona bezpośrednio na skrzyżowaniu dróg, nie ograniczała kierującym widoczności innych uczestników ruchu. W takich sytuacjach dopuszcza się umieszczanie zapory na wysokości poniżej 0,9 m. Jeżeli zachodzi potrzeba umieszczenia znaku drogowego na zaporze, to dolna krawędź znaku nie może znajdować się poniżej górnej krawędzi zapory.

 

W przypadkach wygradzania miejsc robót prowadzonych na chodnikach, ciągach pieszych, pieszo–rowerowych lub ścieżkach rowerowych wygrodzenie powinno być wykonane zaporami drogowymi podwójnymi U-20c w których dolna krawędź dolnego pasa zapory powinna się znajdować na wysokości około 0,3 m nad poziomem nawierzchni.

Zapora drogowa U-20c

Zapora drogowa z tworzywa sztucznego VARIO

Zapora drogowa VARIO

  • Zapora wykonana z tworzywa, bardzo wytrzymała dzięki jednolitej konstrukcji
  • Zapora i dolna listwa wyklejona folią I generacji (dostępna również wersja z folią II generacji)
  • Możliwość montażu różnych lamp ostrzegawczych
  • Mała waga, łatwość przenoszenia przez jedną osobę
  • Wzdłużne i poprzeczne wygrodzenia z wykorzystaniem podstaw do znaków
  • Szybkie łączenie na specjalne jarzma.
  • Standardowe mocowanie do podstaw Ø 42 mm
  • Wysokość 1.100 mm, z uchwytami do lamp
  • Dostępne wymiary 160, 200, 240 cm

Zapora drogowa z tworzywa sztucznego NAVIGATOR

Zapora drogowa NAVIGATORBarierka Navigator służy do odgrodzenia terenu zamkniętego od ruchu pieszego lub samochodowego. Formowana jest metodą na rozdmuchu, wykonana z polietylenu o wysokiej gęstości, opracowana do pracy w terenie. Jest to opłacalne rozwiązanie zapewniające bezpieczeństwo pracowników poprzez segregację obszarów, które mogą powodować potencjalne zagrożenie.

Wszystkim zainteresowanym rekomendujemy także zaznajomienie się z naszą ofertą podstaw do znaków.