Znaki uzupełniające

W naszej ofercie posiadamy szeroki wybór znaków uzupełniających. Znajdziesz u nas między innymi oznaczenia przejść granicznych, czy tablice wskaźnikowe przeznaczone do umieszczania na autostradach i pasach ruchu.

Znaki uzupełniające typu „F”, które sprzedajemy, są stworzone z najlepszej jakości blachy ocynkowanej ogniowo o grubości 1,25 mm. Posiadają podwójnie zaginane krawędzie na całym obwodzie i są wyklejane licem z folii 1, 2 lub 3 typu.

Tarcza znaku może być dodatkowo wzmocniona dwoma profilami stalowymi typu „F”. Służą one jako element montażowy – można do nich przykręcić uchwyty uniwersalne, które łączą znak z konstrukcją wsporczą. Jeżeli ich nie ma, tarcza mocowana jest do konstrukcji wsporczej za krawędź znaku uchwytami typu „zacisk”. Tył tarczy zabezpieczony jest szarą farbą RAL 7037.

znaki uzupelniajace 1 300x190 - Znaki uzupełniające
Kliknij na obrazek, by powiększyć

Oto opisy znaków uzupełniających pionowych, które sprzedajemy:


Znak F-1 – „przejście graniczne” – służy do poinformowania uczestników ruchu drogowego o otwartym dla ruchu przejściu granicznym.

Znak F-2 – „przekraczanie granicy zabronione” – informuje o tym, że droga, która prowadzi poza granicę państwa została zamknięta dla ruchu.

Znak F-3 – „granica obszaru administracyjnego” – jest używany w celu oznaczenia granic obszarów administracyjnych. Znak F-3 mocuje się na granicy województwa, F-3a na granicy powiatu, a F-3b na granicy gminy.

Znak F-4 – „nazwa rzeki” – jest mocowany przed mostami o długości co najmniej 30 m, które przebiegają nad rzekami. Oznacza się nim również inne cieki wodne, np. ze względu na zainteresowanie turystyczne.

Znak F-5 – „uprzedzenie o zakazie” – jest mocowany za skrzyżowaniem. Używa się go, aby poinformować uczestników ruchu drogowego, że wjazd pojazdów jest zabroniony po przejechaniu odcinka drogi o długości określonej na znaku. Umieszczony na nim znak odpowiada temu, o którym uprzedza.

Znak F-6 – „znak uprzedzający o zakazie, umieszczany przed skrzyżowaniem” – informuje uczestników ruchu o tym, że wjazd pojazdów jest zabroniony. Na znaku F-6 powinien zostać umieszczony schematyczny układ skrzyżowania oraz znak zakazu na strzałce symbolizującej drogę, na której zakaz obowiązuje.

Znak F-7 – „sposób jazdy w związku z zakazem skręcania w lewo” – jest umieszczany na skrzyżowaniu objętym zakazem skręcania w lewo (znak B-21). Wskazuje kierowcom inny optymalny sposób wjazdu na znajdującą się po lewej stronie drogę.

Znak F-8 – „objazd w związku z zamknięciem drogi” – informuje o objeździe zamkniętej dla ruchu drogi i wskazuje jego trasę. Powinien znajdować się w odległości od 20 m do 100 m od początku objazdu (miejsca, gdzie kierowca opuszcza drogę, którą jechał dotychczas). Jest projektowany indywidualnie, z uwzględnieniem potrzeb Klienta.

Znak F-9 – „znak prowadzący na drodze objazdowej” – jest używany, gdy dochodzi do zamknięcia drogi dla ruchu i zorganizowany został objazd. Można go zobaczyć w wielu wariantach, dostosowanych do przebiegu danej trasy objazdu skrzyżowania.

Znak F-10 – „kierunki na pasach ruchu” – umieszczany przed skrzyżowaniem, wskazuje obowiązujące kierunki jazdy. Jest stosowany, gdy sposób organizacji ruchu różni się od ustalonego ogólnie obowiązującymi przepisami, bądź istnieje obawa, że kierowcy mogą mieć co do niego wątpliwości (spowodowane np. dużą ilością pasów ruchu).

Znak F-11 – „kierunki na pasie ruchu” umieszcza się nad jezdnią, aby wskazać kierowcom obowiązujących kierunków jazdy przez skrzyżowanie z określonych pasów ruchu. Występuje w kilku wariantach wskazujących różne kierunki ruchu. Używany jest zamiast znaku F-10 wtedy, gdy jezdnia prowadzącą na skrzyżowanie posiada 4 lub więcej pasów ruchu. Jest też stosowany w sytuacjach, kiedy duże natężenie ruchu powoduje problemy z odczytaniem znaku F-10. Niekiedy można użyć obu znaków jednocześnie.

Znak F-12 – „znak wskazujący przejazd tranzytowy umieszczany przed skrzyżowaniem” – wskazuje zalecaną drogę tranzytową (odcinek drogi objazdowej) dla danego typu pojazdów.

Znak F-13 – „przejazd tranzytowy” – wskazuje zalecaną drogę tranzytową (odcinek trasy dojazdowej). Jest umieszczany na skrzyżowaniu razem ze znakiem F-12.

„Tablice wskaźnikowe na autostradzie” – F-14a, F-14b i F-14c – informują kierowcę o zbliżaniu się do pasa wyłączania (wyjazdu z autostrady). Tego typu tablice znajdują się w podanych na nich odległościach od owego pasa.

Znak F-15 – „niesymetryczny podział jezdni dla przeciwnych kierunków ruchu” – informuje o nietypowej organizacji ruchu na danych odcinkach dróg (między innymi o obowiązujących objazdach).

Znak F-16 “koniec pasa ruchu na jezdni dwukierunkowej” występuje w różnych wariantach (z różną liczbą pasów ruchu). Jest używany, aby oznakować koniec wewnętrznego pasa ruchu drogi jednojezdniowej o trzech lub więcej pasach ruchu.

Znak F-17 – „koniec pasa ruchu na jezdni jednokierunkowej” – stosuje się na drogach z wieloma (ponad 3) pasami ruchu w tym samym kierunku, Informuje on, że wewnętrzny pas (bądź pasy) ruchu kończy się przed skrzyżowaniem. Na znaku, w środkowej części pasa ruchu, który nie jest kontynuowany, powinien znajdować się symbol znaku D-4.

Znak F-18 „przeciwny kierunek ruchu dla określonych pojazdów” jest używany, aby oznakować drogę jednojezdniową o trzech pasach ruchu, na której pas prawy i środkowy służą do jazdy w jednym kierunku, a pasem lewym przemieszczają się w przeciwną stronę karetki pogotowia ratunkowego, pojazdy straży pożarnej lub autobusy komunikacji publicznej.

Znak F-19 – pas ruchu dla określonych pojazdów – wskazuje na pas ruchu dla określonego typu pojazdów.

Znak F-20 – „część drogi (pasa ruchu) dla określonych pojazdów” – wskazuje drogę (bądź jej część – pas ruchu, jezdni) przeznaczoną dla określonego typu pojazdów o masie całkowitej do 3,5 t.

Znak F-21 – „ruch skierowany na sąsiednią jezdnię” –wskazuje wjazd na sąsiednią jezdnię. Używany w związku z tymczasową organizacją ruchu – gdy np. prowadzone są roboty drogowe lub gdy druga jezdnia budowanej etapami drogi nie została na danym odcinku skończona, bądź oddana do użytku.

Znak F-22 „ograniczenie na pasie ruchu” wskazuje pas, na którym zabroniony jest ruch przekraczających dane wymiary pojazdów.

Zapraszamy do kontaktu.