header

Znaki szlaków rowerowych

W asortymencie pionowych znaków drogowych produkowanych przez firmę ANDROS znajdziecie Państwo między innymi znaki do oznaczenia szlaków rowerowych. Znaki naszej produkcji to czytelne i estetyczne tabliczki w formie czworokątów lub strzałek posiadające łagodne, lekko zaokrąglone krawędzie. Ponad to w ciągłej sprzedaży posiadamy również masy chemoutwardzalne i farby drogowe do oznaczania ścieżek rowerowych. Zapraszamy również do zapoznania się z i innymi znakami pionowymi i poziomymi z naszej oferty oraz akcesoriami do ich montażu, takimi jak uchwyty, czy słupki znaków.

Znaki szlaków rowerowych

Do oznakowania tras rowerowych stosuje się następujące znaki:

Na znakach R-1, R-1a i R-1b umieszcza się symbol roweru oraz odpowiednio prostokąt, koło lub strzałkę, oznaczające odpowiednio kontynuację, początek (koniec) lub zmianę kierunku szlaku rowerowego. Barwa prostokąta, koła i strzałki odpowiada oznaczeniu (nazwie) szlaku rowerowego.

Na znaku R-2 umieszcza się symbol roweru oraz numer międzynarodowego szlaku rowerowego, na znaku R-2a dodatkowo strzałkę wskazującą zmianę kierunku szlaku.

Znak R-1a umieszcza się na początku i na końcu szlaku. Znaki R-1 umieszcza się pomiędzy skrzyżowaniami dla potwierdzenia szlaku rowerowego.

Znaki R-1b i R-2a umieszcza się przed skrzyżowaniami, na których szlak zmienia kierunek.

Znak R-3 wskazuje odległość do głównych miejscowości położonych przy szlaku rowerowym. Na znaku R-3 można podawać nazwę organizacji turystycznej wytyczającej szlak.

Znak R4 umieszcza się na szlaku rowerowym za każdym połączeniem dróg lub szlaków rowerowych, w tym za przejazdem dla rowerzystów, w odległości od 5m do 25 m od połączenia dróg lub szlaków rowerowych oraz nie rzadziej niż co 1 km, chyba że na danym odcinku szlaku rowerowego nie ma możliwości kontynuacji jazdy w innym kierunku.

Znak R4a umieszcza się pod innymi znakami kategorii R w odległości od 5 m do 100 m przed połączeniem dróg lub szlaków rowerowych, na którym szlak zmienia kierunek.

Znak R4b umieszcza się w odległości od 5 m do 15 m przed połączeniem dróg lub szlaków rowerowych, na którym szlak zmienia kierunek. Pod znakiem R4b może być stosowana tabliczka wskazująca rodzaj utrudnienia występującego na szlaku rowerowym.

Znak R4c umieszcza się na szlaku rowerowym przed połączeniem dróg lub szlaków rowerowych, na których istnieje potrzeba wskazania kierunku i odległości do określonej miejscowości lub miejsca na szlaku albo poza nim.

Znak R4d umieszcza się na szlaku rowerowym przed połączeniem dróg lub szlaków rowerowych, na których istnieje potrzeba wskazania kierunku i odległości do określonej miejscowości lub miejsca na szlaku albo poza nim.

Znak R4e umieszcza się na szlaku rowerowym w odległości od 100 m do 200 m przed połączeniem dróg lub szlaków rowerowych.

Znaki oraz tablice są zawsze projektowane indywidualnie wg wytycznych klienta. Po więcej informacji zapraszamy do kontaktu.