headerandros logo
Znaki uzupełniające

Co zaliczamy do znaków uzupełniających?

Znaki drogowe uzupełniające nie zaliczają się do standardowego oznakowania dróg, ale pełnią równie istotną rolę dla zachowania bezpieczeństwa ruchu drogowego. Bez nich ruch na drogach nie byłby tak płynny i bezproblemowe. To właśnie one ułatwiają orientację w terenie i informują kierowców o wjeździe do nowego województwa, objazdach czy przekraczaniu granic państwowych. Niektóre ze znaków występują samodzielnie, inne stanowią uzupełnienie oznakowania podstawowego.

Znaki uzupełniające – kiedy są używane?

Większość znaków uzupełniających ma formę prostokąta z ciemnoniebieskim tłem, na którym umieszczone są białe napisy i piktogramy. Wyjątek stanowią znaki: F8 (żółty prostokąt stojący na krótszym boku), F-9 (żółty prostokąt z czarnymi napisami), F-21 oraz F-22 (w obu przypadkach żółty prostokąt na krótszym boku z czarnymi napisami).

Przegląd znaków uzupełniających:

F-1 – informacja o czynnym przejściu granicznym

F-2 – zamknięcie ruchu przez granicę

F-2a – miejsce przekroczenia granicy Rzeczpospolitej Polskiej

F-3 – przekroczenie granicy województwa, powiatu i gminy

F-4 – nazwa cieku wodnego, nad którym przebiega droga

F-5 – uprzedzenie o znaku zakazu umieszczonym w odległości wskazanej na znaku

F-6 – informuje o niebezpieczeństwie lub zakazie obowiązującym za skrzyżowaniem

F-7 – wskazanie dojazdu do drogi z zakazem skręcania w lewo

F-8 – informacja o drodze objazdowej

F-9 – znak prowadzący na drodze objazdowej

F-10 – prezentacja kierunków ruchu przez skrzyżowanie z wyznaczonych pasów ruchu

F-11 – dozwolone kierunki jazdy z pasa ruchu

F-12 – kierunek przejazdu tranzytowego

F-13 – także kierunek przejazdu tranzytowego

F-14 – zbliżanie się do wyłączonego pasa ruchu na autostradzie

F-15 – niesymetryczny podział jezdni dla przeciwnych kierunków ruchu

F-16 – zakończenie pasa ruchu (jezdnia dwukierunkowa)

F-17 – zakończenie pasa ruchu (jezdnia jednokierunkowa)

F-18 – informacja o przeciwnym kierunku jazdy dla wybranych pojazdów

F-19 – informacja o pasie ruchu dla wybranych pojazdów

F-20 – wskazanie części drogi przeznaczonej dla wybranych pojazdów

F-21 – tymczasowa zmiana organizacji ruchu

F-22 – występowanie ograniczeń na pasie ruchu