headerandros logo
Oznakowania BHP

Podstawowe elementy oznakowania BHP

Oznaczenie związane z bezpieczeństwem, a dokładniej z Bezpieczeństwem i Higieną Pracy (BHP), podobnie jak doskonale wszystkim znane znaki drogowe mają na celu m.in. zakazywanie i nakazywanie, ostrzeganie i informowanie. Znajdują zastosowanie na obszarach, gdzie może występować zagrożenie (np. pożarem) lub obowiązują określone zasady, do których trzeba się dostosować. Najczęściej występują na terenie zakładów pracy, ale nie tylko.

W tym artykule opiszemy krótko specyfikę oznakowania BHP, podając przykłady ich najczęstszego użycia.

Oznaczenie BHP – co to właściwie jest?

Głównym celem oznaczenia BHP jest zapewnienie odpowiedniego bezpieczeństwa każdej osobie, która znajduje się na danym obszarze, np. na terenie zakładu pracy. Oprócz tego znaki BHP informują o zasadach i możliwych zagrożeniach. Muszą być umieszczone w widocznym miejscu, przede wszystkim tam, gdzie może wystąpić ewentualne zagrożenie oraz gdzie istnieje konieczność poinformowania pracowników (lub innych osób) o konkretnym sposobie zachowania, zasadach, nakazach itd. Najczęściej znaki BHP można spotkać na drogach ewakuacyjnych, dojazdach pożarowych czy drogach komunikacyjnych.

Obowiązek stosowania oznaczenia BHP wynika z przepisów prawnych, a dokładniej Kodeksu Pracy oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 września 1997 r.

Główne rodzaje znaków BHP

Znaki BHP, podobnie jak znaki drogowe, występują w różnych kształtach geograficznych i kolorach. Zazwyczaj przedstawiają określony symbol graficzny lub/i tekst. Do najważniejszych rodzajów znaków z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy zaliczamy:

  • oznaczenia BHP ostrzegawcze – wyróżniają się żółtym kolorem, dostrzegalnym z daleka, trójkątem z wykrzyknikiem oraz tablicą informacyjną, na której znajduje się szczegółowe ostrzeżenie, np. znaki ostrzegające o pracy na wysokościach, wysokim napięciu, spadających przedmiotach itp.
  • oznaczenia BHP zakazu – wyróżniają się połączeniem czerwieni z bielą. Do przykładowych znaków zakazu BHP zaliczamy m.in.: wstęp wzbroniony, zakaz fotografowania, zakaz używania telefonów komórkowych itd.
  • oznaczenia BHP nakazu – wyróżniają się owalnym kształtem i niebieskim tłem. Jest to bardzo liczna grupa znaków, np. nakaz zachowania czystości, nakaz stosowania odzieży ochronnej, nakaz zachowania ciszy itd.
  • oznaczenia BHP informacyjne – są kwadratowe i mają zielone tło, a umieszczone na nich symbole występują w kolorze białym.