headerandros logo

Przyrządy i akcesoria służące kierowaniu ruchem

Należy pamiętać o tym, że tylko osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia może kierować ruchem drogowym. Tego rodzaju czynność wymaga przygotowania merytorycznego oraz posiadania odpowiednich akcesoriów. Bardzo istotne jest to, że sygnały pochodzące od osoby kierującej ruchem są najwyżej w hierarchii i są ważniejsze od sygnalizacji świetlnej oraz od znaków drogowych.

Kierowanie ruchem może być stosowane na różnego rodzaju skrzyżowaniach, przejazdach kolejowych oraz przejściach dla pieszych. Najczęściej jednak spotykane jest podczas robót drogowych lub przy zabezpieczaniu wypadków. Odpowiednie wykonanie tej czynności gwarantuje uczestnikom ruchu drogowego pełne bezpieczeństwo oraz ułatwia przejazd przez skrzyżowanie.

Osoba kierująca ruchem drogowym musi być bardzo dobrze widoczna przez wszystkich uczestników ruchu drogowego, dlatego powinna mieć na sobie kamizelkę odblaskową oraz być wyposażona w różnego rodzaju przyrządy i akcesoria. Dróżnicy kierujący ruchem kolejowym posługują się szlabanami, natomiast policjanci na miejscu wypadku lub służba drogowa podczas wykonywania różnego rodzaju prac korzystają z lizaków, czyli tarcz do kierowania ruchem. Tego typu narzędzie umożliwia skupienie uwagi uczestników ruchu drogowego na poleceniach wydawanych przez osobę upoważnioną. Innym wykorzystywanym przyrządem jest gwizdek. Sygnały głosowe są bardzo ważne, ponieważ zwracają uwagę i potęgują skupienie.

Kto jest upoważniony do kierowania ruchem drogowym?

Do kierowania ruchem drogowym posiadają uprawnienia:

 • policjanci,
 • funkcjonariusze Straży Granicznej,
 • żołnierze Żandarmerii Wojskowej,
 • inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego,
 • umundurowani funkcjonariusze celni lub inspektorzy kontroli skarbowej,
 • strażnicy miejscy lub strażnicy gminni,
 • pracownicy kolejowi,
 • osoby wykonujące prace drogowe,
 • osoby nadzorujące bezpieczne przejście dzieci przez jezdnię,
 • kierowcy autobusów szkolnych,
 • strażnicy leśni i funkcjonariusze Straży Parku.