headerandros logo

Rola i znaczenie znaków ostrzegawczych

Bezpieczne poruszanie się po drodze wymaga dużej uwagi i przestrzegania obowiązujących przepisów. Jednak w niektórych miejscach mogą wystąpić dodatkowe stałe zagrożenia. Żeby zawczasu ostrzec przed nimi kierowcę i umożliwić mu odpowiednią reakcję, np. dostosowanie prędkości jazdy, zarządca drogi decyduje o ustawieniu na niej znaków ostrzegawczych. Sprawdźmy, jak wyglądają znaki z tej kategorii i czym się charakteryzują.

Znaki ostrzegawcze

Znaki ostrzegawcze są rodzajem oznakowania pionowego, które może być umieszczane przy drodze lub nad poszczególnymi pasami ruchu. W niektórych przypadkach znaki pionowe mogą być również malowane na nawierzchni. Znaki ostrzegawcze mają kształt trójkąta o lekko zaokrąglonych wierzchołkach. Ich tarcza ma kolor żółty i jest otoczona cienką czerwoną obwódką. Na żółtym tle znaku umieszczane są informacje w postaci czarnych piktogramów. Na niektórych znakach występują pomocniczo także inne kolory. Trójkąt ten jest montowany w taki sposób, że wierzchołek znajduje się u góry. Wyjątkiem od tej zasady jest znak „Ustąp pierwszeństwa (A-7), który jest montowany w pozycji odwrotnej.

Znaki ostrzegawcze mogą mieć różną wielkość w zależności od tego na jakiej drodze i w jakich warunkach są umieszczane. Największe znaki stosuje się na autostradach, ze względu na lepszą widzialność przy wyższych prędkościach. W przypadku znaków ostrzegawczych mogą one mieć wielkość 120 cm. Nieco mniejsze znaki są na drogach ekspresowych i dwujezdniowych, jest to 105 cm. Znaki średnie są umieszczane na drogach krajowych i wojewódzkich, a ich wymiary to 90 cm. Znaki mniejsze, o rozmiarze 75 cm są stosowane na drogach gminnych. Istnieją także znaki 60 cm, które montuje się w miejscach, gdzie zastosowanie większych oznaczeń pogarszałoby widoczność lub źle wpływało na otoczenie.

Zadaniem znaków ostrzegawczych jest wcześniejsze informowanie kierowcy o grożącym niebezpieczeństwie. Mogą się one wiązać z przebiegiem drogi (zakręty, wzniesienia), organizacją ruchu (drogi podporządkowane, ruch okrężny, pierwszeństwo przejazdu) albo różnymi utrudnieniami (zwężenia, nierówności). Istnieją także znaki sygnalizujące stałe niebezpieczeństwa (przejazd kolejowy, przejście dla pieszych, dzikie zwierzęta) oraz ustawiane okresowo (roboty drogowe, wypadek). Są także znaki które informują o niebezpieczeństwie związanym z innymi zdarzeniami, nie przewidzianymi przez prawodawcę. Taką rolę pełni znak A-30 „Inne niebezpieczeństwo”.