headerandros logo

Różnice między oznakowaniem pionowym a poziomym

Rolą znaków drogowych jest informowanie uczestników ruchu o tym, w jaki sposób jest on zorganizowany na konkretnym odcinku drogi. Znaki informują pieszych i kierujących o istniejących zagrożeniach oraz pokazują, w jaki sposób powinni się zachowywać, by ruch mógł być maksymalnie płynny i bezpieczny. Wśród znaków drogowych pomagających wszystkim uczestnikom ruchy wyróżniamy oznakowanie pionowe i poziome. Przyjrzyjmy się bliżej jakie są między nimi różnice, kiedy są one stosowane i które z nich są ważniejsze.

Znaki pionowe

Znaki pionowe to tabliczki umieszczane z boku drogi lub nad poszczególnymi pasami ruchu, które informują o dodatkowych zasadach obowiązujących w danym miejscu. Istnieje kilka rodzajów znaków pionowych, w zależności od informacji, które są na nich zawarte. Wyróżniamy znaki ostrzegawcze, zakazu, nakazu oraz znaki informacyjne. Znaki zakazu mają w większości postać czerwonej, okrągłej tablicy z czerwonym obramowaniem, znaki ostrzegawcze to trójkąty z czerwoną obwódką i żółtym tłem, a znaki nakazu to zwykle okrągłe niebieskie tablice. Znaki informacyjne to najczęściej niebieskie prostokąty. Poza tym istnieją jeszcze znaki pionowe, które pokazują np. gdzie zaczyna się i kończy teren zabudowany, czy też podają nazwę miejscowości.

Znaki poziome

Znaki poziome są malowane na jezdni specjalnymi farbami. Pomagają one w organizacji ruchu. Wyznaczają pasy do ruchu pojazdów, pokazują, gdzie są zlokalizowane przejścia dla pieszych, lub przejazdy rowerowe. Wśród znaków poziomych są np. różnego typu linie podłużne rozgraniczające pasy ruchu: przerywane, ciągłe, jednostronnie przekraczalne czy podwójne ciągłe. Stosuje się również linie krawędziowe lub strzałki nakazujące wybrane kierunki poruszania się. Znaki poziome wyznaczają również linie zatrzymania się na skrzyżowaniach oraz informują o wyznaczonych miejscach parkingowych.

Znaki poziome a pionowe

Znaki poziome i pionowe mają taką samą wagę, tzn. reguły przez nie ustalane powinny być traktowane na równi. Żadne z nich nie są ważniejsze. Na prawidłowo oznakowanej drodze znaki pionowe i poziome przekazują jednolite i spójne zasady zachowania się.