headerandros logo

Z jakich znaków korzystają kierujący tramwajem?

Znaki drogowe organizują ruch wszystkich użytkowników dróg, zapewniając nie tylko sprawne poruszanie się w ruchu drogowym, ale przede wszystkim bezpieczeństwo. Każdy użytkownik powinien zaznajomić się z ich symboliką. Jednocześnie wybrane grupy uczestników ruchu drogowego obowiązują dodatkowe znaki. Tak właśnie jest w przypadku motorniczych i kierowców transportu drogowego, którzy zgodnie z Rozporządzeniem o znakach i sygnałach drogowych muszą przestrzegać m.in. znaków ostrzegawczych i informacyjnych, umieszczonych po prawej stronie toru, nad torem lub na słupach na międzytorzu. Wszystkie znaki tramwajowe spełniają wymagania określone przepisami o ruchu drogowym. Dzięki informacjom znajdującym się na znakach motorniczy mogą bezpiecznie poruszać się po szynach.

Firma Andros specjalizuje się w produkcji znaków drogowych, w tym również znaków pionowych stanowiących znaki dla kierujących tramwajami. Wykonane w formie czworokątów znaki, charakteryzują się łagodnymi, lekko zaokrąglonymi krawędziami, nadającymi całej konstrukcji estetycznego wyglądu. Grafiki umieszczone na znakach dostrzegalne są nawet z bardzo dużych odległości.

Wykaz dodatkowych znaków dla kierujących tramwajami

Poniżej opisujemy najważniejsze znaki dodatkowe, które są przeznaczone dla osób odpowiedzialnych za kierowanie tramwajami. Są to znaki opublikowane w rozporządzeniach dotyczących znaków i sygnałów drogowych:

  • AT-1 „sygnalizacja świetlna”. Ostrzega o zbliżaniu się do miejsca, w którym ruch tramwajów jest kierowany za pomocą sygnalizacji świetlnej.
  • AT-2 „sygnalizacja świetlna wzbudzana”. Ostrzega o zbliżaniu się do skrzyżowania, na którym tramwaj wzbudza wydzieloną dla siebie fazę.
  • AT-3 „niebezpieczny zjazd”. Ostrzega o znacznym spadku podłużnym toru tramwajowego, o wartości podanej na znaku.
  • AT-4 „stromy podjazd”. Ostrzega o znacznym wzniesieniu toru tramwajowego, o wartości podanej na znaku.
  • AT-5 „ruch kolizyjny”. Ostrzega o zbliżaniu się do skrzyżowania z sygnalizacją świetlną, na którym skręcający motorniczy, opuszczając skrzyżowanie, jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa uczestnikom ruchu poruszającym się w kierunku na wprost.
  • BT-1 „ograniczenie prędkości”. Oznacza zakaz przekraczania określonej na znaku prędkości.
  • BT-2 „koniec ograniczenia prędkości”. Oznacza koniec ograniczenia prędkości.
  • BT-3 „blokada zwrotnicy”. Oznacza zakaz wjazdu kierującemu tramwajem pod urządzenie sterujące zwrotnicą, aż poprzedni tramwaj nie opuści zwrotnicy.
  • BT-4 „stop – zwrotnica eksploatowana jednostronnie”. Oznacza zakaz wjazdu kierującemu tramwajem na zwrotnicę bez zatrzymania się przed zwrotnicą i obowiązek sprawdzenia, czy położenie iglicy jest prawidłowe.