headerandros logo

Znaki zakazu w ruchu drogowym. Charakterystyka

Przepisy kodeksu drogowego określają zasady, których należy przestrzegać podczas poruszania się po drogach publicznych. Zdarzają się jednak przypadki, w których ogólnie obowiązujące zasady muszą być doprecyzowane lub zmienione. Ważną rolę pełnią w tym obszarze znaki zakazu. Zaostrzają one zwykle reguły, które powinny być respektowane na danym odcinku drogi, choć zdarza się też, że pełnią funkcję kolidującą ze swą nazwą i rozszerzają zakres swobody kierującego. Taka sytuacja ma miejsce w przypadku znaków ograniczenia prędkości, przy pomocy których zarządca drogi może ją podnieść w wybranym miejscu, np. na drodze dwujezdniowej biegnącej w terenie zabudowanym.

Znaki zakazu

Znaki zakazu to rodzina oznaczeń, których celem jest poinformowanie kierującego pojazdem lub pieszego o obowiązujących na konkretnym odcinku drogi ograniczeniach i zmianach zasad określonych w Kodeksie drogowym.

Zdecydowana większość znaków zakazu ma formę okrągłej tarczy z czerwoną obwódką, w której na białej tarczy umieszczono piktogram symbolizujący określone czynności i zdarzenia. Niektóre znaki mają tarczę podzieloną na części lub przekreśloną czerwoną linią.

Spośród znaków zakazu wyróżniają się znaki oznaczające ograniczenia w zatrzymywaniu się i postoju, w przypadku których tarcza ma kolor niebieski.

Najbardziej charakterystycznym znakiem zakazu jest znak B-20, który ma kształt ośmiokąta o z białą obwódką, na którym na czerwonym tle umieszczono biały napis „STOP”. Znak ten informuje o zakazie wjazdu na skrzyżowanie bez udzielenie pierwszeństwa przejazdu pojazdom znajdującym się na drodze poprzecznej i nakazuje bezwzględne zatrzymanie pojazdu.

Znakiem, który również w dużym stopniu odbiega od innych, jest znak B2, który informuje o zakazie wjazdu na drogę jednokierunkową, od strony gdzie jest ustawiony.

Znaki zakazu podobnie, jak inne rodzaje znaków, obowiązują do następnego skrzyżowania, jednak mogą też być odwołane wcześniej. Do odwoływania zakazu służą znaki z białą tarczą, która jest przekreślona grubym czarnym paskiem biegnącym pod kątem i odpowiednim piktogramem w kolorze szarym. Znak tego rodzaju bez piktogramu B42 jest odwołaniem wszystkich znaków zakazu postawionych wcześniej.